VVP
Studijní materiály a texty pro ČJL PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

Literatura uvedená v seznamu je podkladem pro přípravu na výuku do hodin českého jazyka a literatury. Zároveň platí, že vždy záleží na domluvě s vyučujícím daného předmětu, jaké učebnice či čítanky budou pro daný rok užívány.

 
Studijní texty a materiály pro ZSV (ON) a dějepis PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

STUDIJNÍ TEXTY A  MATERIÁLY PRO SPOLEČENSKÉ VĚDY

Studijní texty a materiály uvedené v seznamu jsou podkladem pro přípravu na výuku do hodin základů společenských věd (občanské nauky) a dějepisu. Zároveň platí, že vždy záleží na domluvě s vyučujícím daného předmětu, jaké materiály a texty budou pro daný rok užívány.

 
Psychologie, pedagogika, didaktika učební materiály PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, DIDAKTIKA DOPORUČENÁ LITERATURA

Literatura uvedená v seznamu je podkladem pro přípravu na výuku do hodin psychologie, pedagogiky a didaktiky. Zároveň platí, že vždy záleží na domluvě s vyučujícím daného předmětu, jaké materiály budou pro daný rok užívány.

 
Předběžný školní seznam četby pro rok 2014 - 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

PŘEDBĚŽNÝ ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ROK 2015
DLE KATALOGU POŽADAVKŮ PLATNÉHO OD 2015

Níže uvedený školní seznam literárních děl pro rok 2015 je předběžným seznamem, který ještě prochází procesem schválení. Konečný školní seznam literárních děl pro rok 2015 je zveřejněn nejpozději do 30. září příslušného roku. více informací na www.msmt.cz